zielherkenner:

mijn nieuwe blog lees je hier :

Originally posted on Sattva Healing:

De combinatie van planeetstanden, groeiprocessen in bewustzijn en de omgang met andere mensen kunnen af en toe voor pijn zorgen. Pijn, in welke vorm dan ook, kan worden gezien als zware last.

Niet voor niets zijn er veel mensen die daarvoor vluchten in middelengebruik of andere verslavingen. Niemand kan echt genieten van pijn, omdat het een gevoel is die geen prettige associaties oproept.

Veel mensen zijn ook bang voor de diepte van pijn/verdriet. Ik heb regelmatig gehoord dat mensen zeggen ‘ ik wil liever verder, dan mijn pijn verwerken, straks verdrink ik in dit alles ‘ .

Deze mensen hebben niet in de gaten dat ze daardoor stil blijven staan en nooit verder zullen komen in hun emotionele groeiproces doordat ze in de ontkenning van hun ware gevoelens blijven.

Emoties kan men niet echt loslaten totdat deze gevoelens de ruimte hebben gekregen om aangekeken en verwerkt te worden.

Alle gevoelens…

View original 159 more words

Wordt jouw toekomst bepaald door het universum of heb jij er zelf ook invloed op? Hoe kijk jij hiernaar?

Ieder mens krijgt zijn / haar rugzakje vol met conditioneringen en eigenschappen mee in het leven. Deels door de opvoeding, deels door de genen van de voorouders waardoor er door de eeuwen heen nog restantenergie aanwezig kan zijn in je energiesysteem en oude gebruiken/denkpatronen bij je draagt die al lang niet meer van deze tijd hoeven te zijn.

Daardoor kan men situaties aantrekken die in de familiegeschiedenis geschreven zijn. Hoe bewuster men leeft, des te sneller deze patronen doorbroken zullen worden.

Er zijn zoveel instrumenten om deze onbewuste patronen te doorbreken : Familieopstellingen, het opschonen van het DNA dmv meditaties en incantaties, EFT, er zijn zoveel instrumenten te vinden om aan jezelf te werken.

Hoe bepaal jij je eigen toekomst?

1 De eerste vaardigheid die je nodig hebt is het erkennen dat je jezelf / een situatie op een andere manier wilt zien.

2 De tweede vaardigheid is dat je erkent dat jij ook voor een groot deel verantwoordelijk bent voor de situatie zoals deze is in het hier en nu.

3 De derde vaardigheid die je ervoor nodig hebt om te veranderen is de WIL om oude patronen te doorbreken

4 De vierde vaardigheid is weten waar je naartoe wilt, welk doel is wenselijk, wat wil jij bereiken, waar wil jij naar toe?

5 De vijfde vaardigheid is concrete stappen/acties zetten in een plan om dat doel te behalen. Daarin kan je ook helder krijgen welke instrumenten (mensen, boeken,informatie etc) je daarvoor nodig hebt.

6 En de zesde vaardigheid is door lef en door acties het plan in beweging te brengen om die doelen te behalen.

Op deze manier wordt het heel duidelijk waarom er zoveel mensen klagen over hun situatie maar niet durven om hun leven in eigen handen te nemen.

Het kost verantwoordelijkheid, moed, inzet en energie om je toekomst te bepalen en te veranderen.

Een simpel voorbeeld zijn de gemeenteraadsverkiezingen van vorige week : De geluiden van onvrede over het kabinet, de ‘ crisis’ en alles wat er beter kan, gonzen overal in de wandelgangen. Toch zijn er genoeg mensen die wel een verandering willen zien maar stemmen niet als ‘ de ‘  oplossing zien.

Een verandering kan alleen doorgevoerd worden als de geluiden van onvrede (probleemgericht) een concrete vorm krijgen waardoor er een wens zichtbaar wordt.

Door acties te doen die gericht zijn op de wensdoelen, ontstaat er groei naar dat doel.

Daar waar groei is, is er geen achteruitgang, geen ruimte en tijd voor geklaag.

Des te meer ruimte om verdieping in jezelf te ontvangen, meer inzicht en bewustwording in jezelf en daardoor de kwaliteit van je toekomst te veranderen.

Doorbreek je cirkels:

Resoneert deze blog met mensen die jij kent? voel je vrij om het door te sturen of ze in contact met mij te brengen. Heb je opmerkingen, inzichten, wil je delen? Reageren mag!

Ik assisteer mensen om vanuit hart en ziel te leven. Ik faciliteer New Paradigm MDT workshops en geef coaching gesprekken. Wil je meer weten? Voel je vrij om contact met mij op te nemen.

http://www.sattvahealing.nl

Namaste

 

Saraswatie Chandra Manohar

Heb jij je wel eens alleen gevoeld?

En dan niet alleen, maar echt heel erg alleen? Eenzaam? Onbegrepen voelen en denken dat niemand je begrijpt?

Het is een kenmerk die voorkomt bij veel mensen die in het hokje van nieuwetijdskinderen, HSPers passen.

Mensen kunnen zich alleen voelen op de wereld. Feit is dat iedere individuele ziel gekoppeld is aan andere zielen. Er zijn vele zielengroepen die rond dezelfde periode hier op aarde zijn. In bepaalde perioden ontmoeten de zielen elkaar. Soms om een aantal stappen samen te lopen, de ander te ondersteunen in processen, te leren, te ervaren.

Soms duren deze momenten langer en kunnen er levenslange vriendschappen, liefdesrelaties en/of banden ontstaan.

Een van de voorwaarden om je open te stellen voor een ander is vanuit een open hart ook verbindingen aan willen gaan. Veel mensen zijn in het verleden gekwetst door andere personen. UIt angst kiezen veel mensen ervoor om afstand te bewaren naar anderen.

Aan de ene kant veilig. Maar wat is eigenlijk veilig? Is dat een methode om mensen op afstand te houden met als resultaat dat je zelf ook niet verder groeit?

Veiligheid en jezelf veilig voelen heeft alles te maken met jezelf. Hoe ga je met jezelf om?

Kan jij alleen in stilte met jezelf zijn? In de diepte luisterend naar wat jouw hart te vertellen heeft? En aan de andere kant : Kan jij mensen ook ECHT toelaten? Vanuit de openheid in je hart? Zonder angst om gekwetst te worden?

Eenzaamheid is een illusie waar veel mensen in zijn gaan geloven. Ja, het is de bedoeling dat mensen zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven. Als men de keuze maakt om ‘ alleen’  te zijn, kan men ervoor kiezen om geen mensen toe te laten in zijn/haar leven.

Maar het gevolg van die keuze is dat die persoon nooit verder zal groeien. Om te groeien, te leren en eerlijk naar jezelf te kijken, heb je de buitenwereld soms nodig als spiegel.

Het is aan jouw Zelf wanneer jij er klaar voor bent om een ander ook daadwerkelijk toe te laten.Dat vraagt moed, durf en vertrouwen, niet iedereen durft die stappen te zetten, ook dat is ok.

Mensen bepalen zelf wat ze willen ervaren <3

Namaste,

Saraswatie Chandra

de weg van de ziel

Op welke manier ga jij met relaties om ? Hoe zie jij de mensen om je heen?

Veel mensen zijn gewend om op een ‘ gepaste’ manier met anderen om te gaan. Ouders bijvoorbeeld met ” U ”  aanspreken, op het werk alleen ‘ zakelijke ‘ gesprekken aangaan, 1 keer in de week bij vrienden/ familie op de koffie met een koekje erbij.

Ieder mens kijkt op zijn/haar eigen manier naar de verbinding die men aangaat en aan wil gaan met een ander mens. Een echte verbinding met de ander betekent ook een volledige verbinding waarin je ziel wordt blootgesteld.

Niet ieder mens kan daartegen of vindt dat prettig. En dat is begrijpelijk. Immers, ieder mens heeft wel eens ervaren dat het tonen van gevoelens een teken kan zijn van ‘ kwetsbaarheid ‘ . Dat wordt door veel mensen nog wel gezien als ‘ zwakte ‘.

Gelukkig wordt die groep steeds kleiner en wordt er steeds duidelijker zichtbaar hoe deze ‘ kwetsbaarheid ‘ juist krachtig is. De kracht om gevoelens te erkennen, de kracht om te ervaren en te beleven en daar gewoon open over te kunnen / durven zijn zonder angst dat de informatie misbruikt wordt.

Door verbindingen en relaties aan te gaan vanuit een open hart, een basis vertrouwen en zuivere normen en waarden, ontstaan er hechte verbindingen vanuit hart en ziel.

Als men dat soort verbindingen aangaat met zichzelf (durf jij naar jezelf te luisteren? Naar jouw gevoelens? Durf je die gevoelens ook te erkennen?) zullen er ook verbindingen vanuit het hart ontstaan met de ‘ buitenwereld’ .

Dat betekent niet gelijk dat het zou moeten betekenen om ‘ Vrienden’  met iedereen te worden. Er zijn mensen waar men geen klik mee heeft, of zal hebben. Ook dat is ‘ normaal’ in het leven.

Ook mensen die niet met jouw eigen energie resoneren hebben het recht om hun leven te leven. Ieder mens heeft bestaansrecht en het recht om respectvol behandeld te worden.

Ieder mens is uniek. Dat unieke betekent dat ieder mens zijn eigen ziel en kenmerken heeft en zich op zijn/haar eigen manier ontwikkeld. Toch is een rechter evenveel mens als een jongen/meisje die bijvoorbeeld in een supermarkt werkt.

Sommige verbindingen heb je niet voor het kiezen. Collega’s bijvoorbeeld, ,of familie. De mensen in je vriendenkring, daar heb je wel meer invloed op. Dit zijn vaak mensen die eigenschappen / kwaliteiten van jezelf reflecteren.

Ik schreef eerder ook een blog die hier deels op aansluit : http://sattvahealing.wordpress.com/2013/11/03/kan-men-gedrag-aanleren-door-het-collectieve-bewustzijn

Hoe zit dat met jou? Ben jij in de loop van de jaren veranderd? Heb je daardoor andere type mensen in jouw leven gekregen?

Ik lees graag jouw inzichten hieronder bij de reacties!

Namaste!

Ps: Wil jij mij helpen? ik heb een enquete gemaakt voor Sattva Healing.  Help jij mee door deze enquete te beantwoorden? Wellicht win jij 1 van de 3 energiesessies (op afstand)! Alvast bedankt !! ps Vul ook je naam in in 1 van de antwoord vakken zodat ik weet wie je bent Namaste https://www.surveymonkey.com/s/79XX3CM

completeness

 

Zie jij meerdere keren per dag dubbele getallen? Dat je precies op het juiste moment opkijkt naar de wandklok en deze bijvoorbeeld 10:10, 11:11, 22:22 of iets in de trend aanwijst.

Zie jij ook regelmatig nummer sequenties terug in je kilometerstand, kassabon, verzend/ontvangst tijd van een e-mail, forum bericht, hyves krabbel of een sms bericht?

Je mag erop rekenen dat dit geen toeval is. Het zien van dubbele getallen of nummer sequenties heeft een gegronde reden.

Afhankelijk hoe jij in het leven staat kan het vaker gaan voorkomen of juist totaal verdwijnen. Als het verdwijnt is het meestal een indicatie dat je niet in pas loopt met het universum. Het verdwijnen van nummer sequenties kan ook duiden op een mogelijk spiritueel onbalans.

Vanuit een religieus/spiritueel standpunt mag je ervan uitgaan dat deze getallen signalen zijn naar jou toe. Sommigen beweren dat dit signalen zijn van je beschermengelen. En sommigen beweren weer dat dit een directe terugkoppeling is vanuit het universum naar jou.

Maakt verder niet zoveel uit waarin je wenst te geloven de betekenis van de getallen blijft hetzelfde.

Mensen die zich intensief bezig houden met synchroniciteit en numerologie weten bijvoorbeeld dat iedere keer als er zich een nieuwe levens veranderende mogelijkheid aanbied je regelmatig de nummer sequenties 111, 11:11 en 555 zal terugzien in je dagelijks leven.

Je kan het verschijnen van dubbele getallen en nummer sequenties zien als een groot bord aan de kant van een snelweg die je richting geeft naar de eerstvolgende gewenste afslag of aandachtspunt.

Het vaker zien van dubbele getallen zoals 10:10, 12:12, 13:13 enzovoort is in principe niets meer dan een synchroniciteit aanwijzing. Met andere woorden dat je met je huidige acties van de dag synchroon loopt met het universum.

Het dubbele getal 11:11 kan ook dienen als een signaal om te ontwaken.
Ontwaken is: je ervan bewust worden dat dit universum heel anders werkt dan je eerst voor ogen had. Om iedere vorm van toeval uit te sluiten kan het soms gebeuren dat je als het ware overvallen wordt door nummer sequenties.

Hieronder een lijst met nummer sequenties en hun betekenis:

111 Zorg dat je gedachten in de gaten houd, focus enkel op waar je naar toe wenst te gaan. Er zullen zich nieuwe kansen aanbieden en je gedachten zullen zich in record snelheden manifesteren. Het universum maakt nu een momentopname van je gedachten en zal deze manifesteren in vorm. Het kan ook betekenen dat er een nieuwe fase van start gaat.

222 Dit is een terugkoppeling, je nieuwe gedachten beginnen zich te manifesteren in de realiteit. Geef je gedachten voldoende aandacht in je hart en ze zullen zich snel manifesteren. Je bent dus goed bezig, blijf positief denken en visualiseren.

333 Je krijgt hulp vanuit het universum, dit is om je te attenderen dat je op hulp en liefde mag rekenen vanuit het universum. Als je vaker nummer 3 patronen om je heen ziet kan jij je beroepen op hulp vanuit het universum. Je staat er dus niet alleen voor. Als je een vraag had in gedachten en je krijgt dit direct na het stellen van een vraag dan is het antwoord op je vraag “Ja”

444 De kracht en liefde van het universum omringt jou. Geen paniek hulp is nabij als je dit nodig zou hebben. Als je een vraag had in gedachten en je krijgt dit direct na het stellen van een vraag dan is het antwoord op je vraag “Nee”

555 Maak je zelf klaar voor een heftige rit. Grote veranderingen op komst. Dit hoeft niet perse slecht te zijn maar het zal in ieder geval goed merkbaar zijn. Het is een waarschuwing vooraf dat er iets is gewijzigd op je levenspad. Als je weet dat je verkeerd bezig bent geweest dan zou je het eventueel nog kunnen afwenden.

666 Waarschuwing! Je bent uit balans, je focust teveel op het materiële. Neem wat afstand van het materiële en doe eventueel aan meditatie of zelfreflectie om jezelf weer te hervinden.

777 Gefeliciteerd! Je bent goed bezig, alles verloopt volgens plan, je kan verwachten dat er leuke dingen je kant op zullen komen. Of je hebt een wijze levens les geleerd.

888 Een fase komt ten einde. Het kan op emotioneel, werk of relatie gebied zijn. Het kan ook betekenen dat wat je hebt gezaaid klaar is om geoogst te worden. Aarzel dan niet om te oogsten.

999 Einde! Dit is het einde van een grote fase. Voor lichtwerkers is dit ook een oproep om aan het werk te gaan het universum heeft je nodig.

000 Dit is een indicatie dat je één bent met het universum.

hieronder nog enige uitleg over bijvoorbeeld bepaalde tijden die je vaak op de klok ziet.

12.12 uur is dus 121+2 Blijf geloven en blijf positief, geef alle zorgen aan spirit om ze te laten helen en transmutereHiern. 2 staat voor heb geloof en moed. je gebeden worden bewaarheid ook al is dat nog niet zichtbaar.

13.33 uur is dus 133 + 3
De verlichte meesters ondersteunen je helende werk door je te helpen met positieve gedachte, voornemen en affirmaties Ze fluisteren deze in je oor, dus let goed over je overpeinzingen en inzichten. 3 staat dan voor De verlichte meesters zijn bij je in de buurt Ze hebben gereageerd op je gebed en willen je helpen.

14.14 uur is dus 141+4 Richt je gedachte en intenties op het tot stand brengen van een verbinding met de engelen. je hoeft dit proces niet te forceren. Je hoeft alleen maar te ontspannen en goed te ademen. 4 staat voor Er zijn engelen bij je. Roep hen aan als je behoefte hebt aan hulp, raad en gevoelens van liefde en geborgenheid.

15.15 uur is dus 151+5 Je gedachte manifesteren zich momenteel erg snel en dat is bevoordelijk voor een heilzame levensverandering Blijf in de buurt van positief ingestelde mensen en mijd negatieve invloeden en contacten. 5 Dit getal houdt verband met verandering, transformatie, transmutatie en alchemie. Er vinden veranderingen plaats n je leven die ten goede komen van jezelf.

16.16 uur is dus 161+6 Al je materiele behoefte worden via je consequente en positieve verwachtingen en affirmaties vervuld. Denk alleen aan wat je je wenst, en dat is wat je ontvangt. 6 Het getal 6 houdt verband met aardse zaken, zoals bezit aardse aangelegenheden en concrete tastbare dingen. Zorg ervoor dat gedachte aan of zorgen om materiele zaken in evenwaicht worden gehouden door een geconcentreerd zijn op en geloof in het spirituele.

17.17 uur is dus 171+7 Je hebt hard gewerkt om een positieve houding te bewaren en deze getallenreeks is een teken dat je toegewijde manifestatiewerk vrucht afwerpt. Je voornemen om je alleen op het licht te richten heeft ook helende effecten op andere. 7 Je bent op de goede weg! ga vooral zo door.

18.18 uur is dus 181+8 Weet dat jij, net als ieder ander, recht hebt op het ontvangen van steun en voorspoed. Sta open voor ontvangen en concentreer je alleen maar op je wensen. 8 Financiele overvloed komt nu op je pad.

19.19 uur is dus 191+9 Zorg er dubbel goed voor dat je je gedachte op dit moment positief houdt, vooral wanneer die verband houden met je goddelijke levensopdracht. Mijd verslavingen en richt je op creatieve projecten. Werk direct aan je levensopdracht. 9 je goddelijke levensdoel houdt in dat je dienstbaar bent door middel van je aangeboren talenten, passies en interesses.

20.20 uur is dus 202+0 Het is belangrijk in deze tijd je te concentreren op je geloof en te onthouden dat je omgeven wordt door steun van god. Je geloof zet wonderen in beweging. 0 De nul houdt verband met gebed of meditatie en de alles omvattende Goddelijke bron. God praat met je.

21.21 uur is dus 212+1 Geloof in de ideeen en openbaringen die je ontvangt. Vertrouw op de kracht van je gedachte om je leven in positieve zin te veranderen. 1 We zijn alemaal 1 en daarom zijn we allemaal met elkaar verbonden door onze gedachte. Let op wat je denkt en richt je liever op je wensen

22.22 uur is dus 222+2 Heb vertrouwen, alles zal goedkomen. Maak je nergens zorgen over, want deze situatie is zich voor alle betrokkenen prachtig aan het oplossen. 2 Heb geloof en moed. je gebeden worden bewaarheid, ook al is dat nog niet zichtbaar.

23.23 uur is dus 232+3 De verlichte meesters omringen je en vragen je vertrouwen te hebben. Weet dat ze bij je zijn om je met alles te steunen en bij te staan. 3 staat dan voor De verlichte meesters zijn bij je in de buurt Ze hebben gereageerd op je gebed en willen je helpen.

00.00 uur De Schepper benadrukt een aan jou gegeven boodschap en vraagt je op te letten en de gegeven raad direct op te volgen.

http://www.angel-wings.nl/1111-dubbele-getallen

http://www.numerologie-online.nl

http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/spiritueel/69498-getallen-en-hun-betekenis.html

Hoewel de dood voor veel mensen als een angstaanjagend onderwerp wordt beschouwd is het ook tegelijkertijd het meest fascinerende aan het leven.

Het is even fascinerend als het leven zelf. De geboorte van een kind, dier, of de start van nieuwe dingen wordt vaak met alle liefde omarmt. Het is een start van wat nieuws, iets wat ontwikkeld gaat worden, wat nog niet tastbaar is, maar alle potentie heeft om te groeien tot iets groots en moois.

De dood heeft een ander boodschap dan het leven. Het beeindigen van situaties, levens, projecten,fasen. Het houdt in dat iets een andere vorm krijgt dan het was. En daarin liggen voor veel mensen de plekken van het lijden (verdriet, onzekerheid,angst, het loslaten van dat wat vertrouwd was). Aan de ene kant ‘ logisch’ dat meer mensen moeite hebben met dit onderwerp, niemand vindt het leuk om minder fijne gevoelens te ervaren.

In het universum bestaat alles uit energie. Het heeft dan wel een andere trillingsfrequentie, maar het ene is niet beter dan het andere. Het ene is niet positiever dan de andere..er zijn geen waardeoordelen gekoppeld aan het ” leven ‘  of de ” dood ‘ , negatief en positief zijn geen onderdelen van het oneindige.

De essentie is onsterfelijk, ontastbaar, doch wel aanwezig. Het stroomt door alle kleine deeltjes heen, het verbindt alles met elkaar. ” De golven van bewustzijn stromen vrij, liefdevol,alles doordringend “

Hier op aarde kan men de dualiteit ervaren. Daardoor wordt de essentie beter gereflecteerd. Het is wel onzichtbaar voor het blote oog, doch wel aanwezig.

Het laat zich zien door contrasten zichtbaar te maken. Is dat niet waar het om draait? Het omarmen van polariteiten om vandaar uit eenheid in jezelf te ervaren?

Zonder het leven op aarde zou er geen dood zijn. Zonder de dood zou er geen reden zijn om leven tot stand te brengen.

” Het enige constante is het wiel van veranderingen, niet alleen aardse tijd, maar door alle delen van het bewustzijn, parallele werelden waarin zielsdelen getransformeerd worden. Resultaat? Meer heelheid, meer ” zijn ” , meer essentie  <3

Namaste

 

Zielherkenner Saraswatie Chandra

balance

2014 is het ultieme jaar voor meer zelfwaardering en verdieping van persoonlijke ontwikkeling. Door de aandacht te richten op wie je innerlijk bent, kan je meer vanuit je eigen kracht leven.

Kennen jullie de uitdrukking : ” eigen roem stinkt ? ” Het is een uitdrukking die ik vorig jaar voor het eerst hoorde.

Het schijnt een bijbelse uitdrukking te zijn die terugkomt in een vers uit de profetieën van koning Salomon : ” laat een ander u roemen, en niet uw eigen mond, een vreemde, en niet uw eigen lippen.”

Wat is het verschil tussen zelfwaardering en zelfgenoegzaamheid?

Dit vind ik een interessant thema, want zelfwaardering en zelf erkenning zijn belangrijke onderdelen in zelfacceptatie en gelukkig zijn met jezelf, met wie jij bent!

De definitie van zelfwaardering is : Eigenwaarde : het is het beeld dat een mens op emotioneel niveau van zichzelf heeft, zonder daarbij redelijk of logisch te zijn.

de definitie van zelfgenoegzaamheid is :- als je jezelf heel goed vindt en als je op anderen neerkijkt.

Ivo Niehe had in 2011 een uitspraak over zijn eigen show in Parijs:  “unaniem werd gezien als een belachelijk groot succes”.

Half Nederland viel over de uitspraken die Ivo Niehe hier in dit interview deed. ” dit was een toppunt van zelfgenoegzaamheid ” volgens veel mensen.

Het ligt in de aard van veel mensen om hun eigen kwaliteiten als ‘ normaal ‘ te bestempelen, soms ook nog in de vorm van ‘ het kan altijd beter’ (perfectionistisch)

Wanneer mag jij jezelf een schouderklopje geven? is dat ‘ not done? “

Zelfwaardering heeft er niets mee te maken dat je opschept en aan de wereld vertelt hoe fantastisch je bent en dat een ander minder is dan jou.

Het heeft er alles mee te maken dat jij jezelf erkent, dat jij je kwaliteiten ziet, dat jij jezelf waardeert, dat jij jezelf waardevol voelt om datgene te ontvangen, dat jij erkent dat jij er mag zijn en het allerbeste verdient wat op jou levenspad mag komen <3

Ik wens jou een goed jaar toe!

Wil je inzicht in jouw leven, levenspatronen? Een eerste kennismakingsgesprek is GRATIS en kost  een half uur van je tijd! Ik kan je spreken via skype of telefonisch. Per mail kan ook. Woonachtig in Assen? dan kunnen we ook een afspraak maken.

Ik faciliteer ook energiesessies: voor de mensen die lekker willen ontspannen en in balans willen komen.

Combinatie van Zielherkenner gesprek + energiesessie is ook mogelijk! Ben je nieuwsgierig, wil je meer weten of voelt en weet je ziel dat je bij mij moet zijn, voel je vrij om je met me te verbinden!

Namaste !
Saraswatie Chandra (zielherkenner)

Self Love

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 214 other followers