Heb jij je wel eens afgevraagd wat je hier op aarde komt doen? En ben jij blij met het leven wat je nu leeft?

Voor een aantal mensen kan het zweverig klinken, maar er zijn veel mensen die deze vraag aan zichzelf hebben gesteld (of dit nog steeds doen). Door dit soort vragen te stellen aan jezelf kom je terecht in een zoektocht.

Een zoektocht naar jezelf, een zoektocht naar het leven zelf, naar kennis en ervaringen van anderen. Hoe zit de wereld eigenlijk in elkaar? Wat is recht en wat is onrecht en hoe kan het dat beide onderdelen op aarde kunnen en mogen bestaan?

Dit soort vragen komen vaak voor bij spirituele zoekers en mensen die stap voor stap de keuze maken om vanuit meer bewustzijn te leven.

Spiritualiteit als vluchtmechanisme:

Interesse in de wereld die niet voor onze ogen zichtbaar is, kan ook als een vluchtmechanisme gebruikt worden om verantwoordelijkheden in het leven hier te ontlopen. Dat geldt natuurlijk voor allerlei andere instrumenten en middelen.

Het gevaar van vluchten (in welke vorm dan ook) betekent tegelijkertijd stilstand van je eigen groeiproces in zijn totaliteit.

Om tot volledige groei te komen, in lichaam,geest en ziel, is het belangrijk om volledige verantwoordelijkheid te nemen voor alle gebieden.

Verantwoordelijkheid nemen om vrijheid te ervaren?

Vrijheid ervaren in jezelf, ieder mens wil dat. Leven vanuit vrijheid, liefde , ervaren en doen wat jij zelf wilt. Om die vrijheid te mogen ervaren, is het wel belangrijk dat je tegelijkertijd ook verantwoordelijkheid neemt voor datgene wat er nodig is om die vrijheid te ervaren.

Vrijheid om te wonen in een mooi huis? Dan is het wel de bedoeling dat je voor de middelen zorgt om ook verantwoordelijkheid te nemen voor de kosten die dat met zich meebrengt.

Innerlijke vrijheid voelen en ervaren? verantwoordelijkheid nemen voor je gevoelens en emoties en deze serieus nemen. Zoveel mensen zijn geneigd om dit weg te stoppen door middel van afleidingsmechanismen en/of middelengebruik.

Persoonlijke groei willen doormaken? Tijd en aandacht schenken aan jezelf, cursussen, leermomenten via boeken/films etc.

Wil je iets bereiken dan is het ook belangrijk om verantwoordelijkheid te nemen voor jezelf en ook zuiver naar jezelf en je gedrag te willen kijken en het te veranderen als je ziet dat het ook anders kan.

Verantwoordelijkheid nemen voor de wereld om je heen

Jouw plaats in de wereld is een unieke plaats die JIJ alleen kan vervullen met jouw unieke blauwdruk en energie. Veel mensen hebben dat niet in de gaten en zijn geneigd om binnen een systeem te willen ‘ horen ‘ terwijl hun eigen licht veel beter schijnt vanuit de unieke kracht  <3

Veel lichtwerkers en veel zielen die vanuit hun hart leven, zijn geneigd om onbewust mensen op hun pad te ontmoeten die het soms makkelijker vinden om de verantwoordelijkheid die ze zelf hebben voor hun eigen leven, op de ander af te schuiven.

Dienen van de wereld betekent in geen geval kruipen voor een ander die zelf weigert stappen te zetten op zijn/haar eigen pad.

De wereld wordt wel een stukje mooier als mensen bewuster leven, in de natuur waar er achteloos troep wordt gegooid, bijvoorbeeld netjes in de prullebak te deponeren (ook al is het niet van jezelf). Een handje toesteken terwijl je ziet dat een ander aan het worstelen is op dat moment zelf.

Onbaatzuchtig handelen  maakt de wereld een stukje mooier.

Ieder mens kan dat op zijn/haar eigen manier. Wat de ene persoon heel goed kan, kan een aanvulling zijn op datgene waar een ander sterker in is.

Het leven is een speeltuin, leer, speel, geniet en wees lief voor elkaar!

Ik wens je een hele fijne groei toe <3 namaste

” Hij is als een broer voor me ,”  zij als een zuster ‘ , hoe vaak heb jij deze zinnen voorbij horen komen?

Diepgaande banden met andere personen die geen familie hoeven te zijn. Het gevoel hebben dat je elkaar al jaren kent terwijl je elkaar ” net ”  een aantal keren hebt ontmoet. Ieder mens kent deze gevoelens wel, deze ‘ herkenning ‘ van een ziel uit dezelfde zielengroep.

Het gevoel van deze soorten banden op zielnivo dragen bij aan de groei van een ieder. Juist door zo een diepgaande herkenning en verbinding vanuit het hart, ontstaan daardoor mogelijkheden om elkaar ‘ te groeien’ in bepaalde processen. Door gesprekken aan te gaan bijvoorbeeld, elkaar in een bepaalde periode van elkaars leven te ontmoeten waarin er bepaalde processen vergelijkbaar zijn.

Sommige zielen ontmoeten we in meerdere levens, maar in verschillende ‘ rollen ‘.Een vriendin in dit leven, kan bij wijze van spreken in een ander leven een kind van je zijn geweest. Een broer in dit leven , kan in een vorig leven je vader zijn geweest etc.

Ook al is het meestal niet duidelijk voor mensen waardoor de diepte en de herkenning van dit soort zielscontacten is, feit is dat ieder mens wel iemand in zijn/haar leven heeft waarbij dat sterke gevoel van verbondenheid aanwezig is.

Ieder mens die we op ons pad ontmoeten, kan een leraar voor ons zijn. Dit hoeft niet altijd te betekenen dat het leuke lessen zijn. Soms kan een ‘ vriend ‘ , zijn/haar rug toekeren waardoor we (bijvoorbeeld) kunnen leren dat oprechtheid niet perse wederzijds hoeft te zijn.

Soms komt men erachter dat een liefdesrelatie alleen maar gebaseerd was op het ondersteunen en het helpen van een ander, een uitnodiging om te leren ‘ nee ‘ te zeggen tegen een ongezonde band.

Opvallend :

Vanaf 2012 zijn er veel mensen die zich los hebben gemaakt van ‘ oude ‘ banden die niet meer resoneren..Het is me ook opgevallen dat er vorig jaar september / oktober veel tweelingzielen / tweelingstralen en andere zielsverwanten de weg naar elkaar hebben gevonden. Prachtig om dit zo veel om me heen te zien en te merken en te zien dat deze verbindingen voor zo een diepgaande groei en transformatie zorgen, bij een ieder.

Deze banden zijn zo intens dat het grote veranderingen teweegbrengt in ieders leven.  Oude pijn dat geheeld mag worden doordat men vanuit onvoorwaardelijke liefde spiegelt, laat kijken en transformeren. Dit kost tijd, vertrouwen, geduld maar vooral een open hart en de bereidwilligheid om elkaar te assisteren.

Naast het helen van oude pijn brengt het mensen ook uit het hoofd/denken energie (vissentijdperk) en meer naar het hart en in hun eigen kracht (nieuwetijdsenergie). En dat is prachtig, zoveel zielen te zien die middels dit soort sociale verbindingen en de wil om naar zichzelf te kijken naar zichzelf toegroeien!

Ik wens je liefde <3 en een fijne groei !

 

Namaste

Hoe wil jij dat jouw leven eruit ziet?

Veel mensen zijn gewend om het leven te leven zoals het naar hen toekomt. Het is waar dat er gebeurtenissen plaatsvinden waar men niet bewust voor gekozen heeft.

Door de ‘ harde schijf ‘ (onbewuste ) die gekoppeld is aan eerdere ervaringen van de ziel, kunnen sommige situaties zich in meer generaties herhalen.

Het is ook niet voor niets dat bijvoorbeeld slachtoffers van misbruik, in een andere levensfase daders kunnen worden.

Vanuit psychologisch oogpunt heel logisch: Datgene wat je ‘ gewend ‘ bent en kent, is datgene wat zich in de realiteit kan blijven herhalen.

Het is makkelijk om te blijven kijken naar de ander, de ander te vooroordelen en daardoor gevangen te blijven in een patroon die nergens naartoe gaat.

Gelukkig worden veel mensen wakker en ontgroeien hun pijnen en situaties uit hun verleden. Dat brengt zoveel healing tot stand dat er daardoor een nieuwe realiteit ontstaat.

Niet iedereen kan met veranderingsprocessen van de ander omgaan. Ieder mens groeit op zijn / haar eigen tempo.

Dit kan een grote uitdaging zijn op het gebied van relaties. Want, wat nou als de ene ziel 4 stappen verder gaat lopen dan de ziel van de ander?

Is het dan de bedoeling om zelf stil te blijven staan of een stap terug te doen zodat de ander mee kan leren lopen?

Het is aan de ene kant een logische stap om die keuze te willen maken. Niemand wil de andere persoon ‘ achterlaten’ .

Ik noemde in mijn vorige blog : http://sattvahealingzielherkenner.wordpress.com/2014/05/18/wie-en-wat-laat-jij-toe-op-jouw-eigen-pad/ Dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn / haar eigen pad.

Op het gebied van relaties (waarbij 2 paden samen lopen) zijn er verbindingen met de energie van jou en van de ander.

Het kan nooit de bedoeling zijn dat men verantwoordelijkheden overneemt die in de rugzak zitten van een ander .

Dit kan best lastig zijn. Mensen zijn sociale wezens en willen er voor de ander zijn. Wat nou als er (bijvoorbeeld) een persoon in je leven is die vertelt over de structurele mishandeling die hij / zij ervaart?

Het is mens eigen om de ander te willen steunen, praktische tips te geven en/of zelf een handje toe te steken binnen de mogelijkheden die de ander hem / haar geeft.

Macht over jezelf betekent ook verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven.

Mensen krijgen bepaalde situaties op hun pad om daar lessen uit te leren. Door hun ervaringen te delen, inzichten te krijgen in hunzelf en hun grenzen ontstaat er bewustwording.

Door bewust te leven komt men ook heel vaak tot het besef dat men zich (bijvoorbeeld) klein heeft laten houden door bepaalde gedachten en gevoelens van eerder.

Hoe bewuster men leeft, des te sneller vinden de veranderingen op zielniveau plaats. het vraagt om volledig eerlijk naar jezelf te kijken en te voelen,te erkennen dat een minder fijne situatie ook deels te maken kan hebben met je eigen houding / gedrag.

Als je weet wat je wilt en hoe je dat wilt, geef je niemand buiten jezelf de macht over je eigen leven.

Er zijn ook mensen op de wereld die macht inzetten voor eigen gewin en belang. Dit zijn mensen die vanuit onzuivere motieven handelen, deels gekoppeld vanuit controle en angst.

De reden waarom ook deze energie zich op aarde manifesteert is om mensen meer en meer te laten groeien zodat ze vanuit hun ware zelf en innerlijke kracht ” Ja! ” zeggen tegen dagene wat met hen resoneert en ” Nee” tegen datgene wat niet resoneert in hun leven.

Door keuzes te maken wordt het levenspad voorzien van de de gevolgen van die keuzes. Dit kunnen ervaringen zijn die nog geleerd moeten worden, mensen die op je pad verdwijnen of juist verschijnen. Gevolgen kunnen ook andere woon en werkmogelijkheden zijn.

Het leven is wat jij ervan maakt!

En dit is wat wereldwijd gaande is. Aan de ene kant een heel mooi proces omdat alles ten goede verandert. Aan de andere kant kan dit ‘ chaotisch ‘ lijken omdat oude structuren afbrokkelen.

Ik wens je een fijne groei en liefde <3 Namaste

Naastenliefde, onvoorwaardelijke liefde, lief zijn voor elkaar, compassie. Het zijn woorden die aansluiten op de verbinding met de medemens. Veel mensen zijn geneigd om onbewust mensen aan te trekken die niet met henzelf resoneren.

Ieder mens heeft een ziel,iets goeds in zich. Op het pad van religie en spiritualiteit wordt er altijd benoemd dat er eenheid belangrijk is , ‘ all is one ‘, geen enkele persoon is ‘ beter ‘ of ‘ slechter ‘ dan de andere. Al het leven is waardevol en daar zou men respect voor moeten hebben.

Echter, respect betekent niet dat het daardoor de bedoeling is om alle mensen in je leven toe te laten. Niet alle energie resoneert met elkaar. Alles en iedereen is een onderdeel van de schepping. En het klopt dat vooroordelen alleen maar voor weerstand  zorgt onder de mensen zelf.

Een verbinding aangaan met een ander persoon, betekent ook dat er een band ontstaat. Een band kan alleen op een fijne manier werken als het gebaseerd is op gelijkwaardigheid, vrijheid, onvoorwaardelijke liefde, vertrouwen,communicatie en respect.

Er wordt heel veel gesproken over ‘ geen verwachtingen mogen hebben ‘  en ‘ onvoorwaardelijke liefde laat vrij en geeft ‘ .Toch werkt dit niet in het opbouwen van een stabiele basis met de ander.

Vooral mensen die al wat gevoeliger zijn dan de gemiddelde persoon (HSP, lichtwerkers, nieuwetijdskinderen) ervaren dat ze mensen op hun pad kunnen krijgen die ‘ hulp ‘  nodig hebben, of een flinke rugzak bij zich dragen van zorgen die opgelost ‘ moeten ‘ worden. Ieder mens maakt dingen mee, echter, niet ieder mens maakt de keuze om situaties te verwerken uit het verleden waardoor hun energieveld vergiftigd blijft en ze energetisch ‘ stil bliijven staan ‘. Dat zijn vaak mensen die onbewust geneigd zijn om energie van een ander te gebruiken om zichzelf op te laden.

Vriendschappen, relaties in welke vorm dan ook en zeker liefdesrelaties vragen om groei van jezelf en van de band met de ander. Naast de verbinding die je met je partner  hebt, heb je ook de verantwoordelijkheid voor je eigen leven. Dat is een pad wat verder niets te maken heeft met datgene wat je partner jou zou moeten geven.

Veel mensen komen nu los van relaties die gebaseerd waren op die oude structuur. De structuur van ‘ nemen en geven ‘ verandert in ‘ ik geef aan mezelf waardoor ik aan ons kan geven en jij geeft aan jouzelf waardoor jij aan ons kan geven ‘ . Dat geeft een hele andere basis, een basis vanuit vertrouwen, vrijheid en ruimte om aan jezelf te werken en in jezelf te investeren.

Een basis die gebaseerd is op de wortels in jezelf, vanuit rust naast de ander staan, die ook stevig geworteld staat in zijn/haar eigen kracht.

Vanuit die basis delen en iets opbouwen creëert een solide fundering voor groei en stabiliteit.

Ik wens je heelheid en liefde <3

Namaste!

Ps ik schreef eerder ook blogs over dit soort onderwerpen :

https://sattvahealing.wordpress.com/2014/02/01/zielherkenning-in-relaties-eenheid-in-verscheidenheid

https://sattvahealing.wordpress.com/2013/05/12/patroon-herkenning-lichtwerkers-in-combinatie-met-biologische-familiesystemen

 

 

 

In mijn vorige blog : De schoonheid van emotionele pijn  benoemde ik hoe onbewuste processen uit het verleden een plaats in het heden kunnen krijgen als er bijvoorbeeld emotionele pijn uit die periode verwerkt dient te worden.

Tijdsbesef is relatief

Tijd is een door de mens bedacht concept om uren,dagen,jaren te kunnen aanduiden. We leven in het jaar 2014. Ieder mens op aarde beseft dit ( nou ja , veel mensen, aangezien er in china en andere delen van de wereld andere jaartellingen bestaan).

Op zielnivo zegt aardse tijd helemaal niets.

Op het pad van bewust leven en het verwerken van gevoelens kan het soms ook zijn dat de wortel van de oorzaak van de (emotionele) pijn, gekoppeld is aan een leven wat eerder door de ziel geleefd is.

Het lukt de ziel namelijk niet altijd om de lessen in 1 leven te leren. Sommige zielen kiezen ervoor om bijvoorbeeld een toeristische route te nemen in hun leven in plaats van de snelle weg van confrontaties aangaan, eerlijk naar jezelf kijken en verder groeien, het pad van zelfverwerkelijking.

De bron van de creatie heeft daar geen oordeel/vooroordeel over. Ieder mens is vrij om zijn / haar eigen keuzes te maken, echter, elke keuze heeft weer een gevolg. Die gevolgen zijn niet altijd te overzien. Gelukkig maar, want hoe kan men lessen leren als men van te voren al een handleiding heeft?

Net als de ‘ angst ‘ voor ” de diepte van emoties” is er ook de ‘ angst ‘ voor het ” onbekende” . Men is vaak gewend om ‘ gewoon’  door te leven in plaats van naar zichzelf te kijken en verder te groeien.

Angst is een illusie en gebaseerd op eerdere ervaringen. Ken je die slogan nog uit de radioreclame? ” Ervaringen uit het verleden zijn geen garanties voor de toekomst ” ? Het is een zin waar veel waarheid in te vinden is. De toekomst ontstaat door de acties uit het heden en de ( geleerde) lessen uit het verleden.

” Daar waar de lessen geleerd zijn, is wijsheid ontstaan en zal de les zich niet meer aandienen ” (s.c.m 2014)

Uiteindelijk draait het hierom : Door bewust te leven kan men in het jaar 2014 leven, maar gevoelsmatig processen beleven die te maken kunnen hebben met een paar honderd jaar eerder. Oude zielsverwanten kunnen ons weer vinden na jaren (eeuwen) en ons de mogelijkheid bieden om de lessen te leren die we toen niet konden afronden.

Door bewust te voelen, ervaren en te (be) leven ontstaat er heelheid. Door de wortel van pijn in het verleden uit te roeien, ontstaat er heelheid in het hier en nu wat weer van invloed is op de toekomst <3

Life is in your hands, ik wens jou heelheid <3

Namaste

de weg van de ziel

 

 

zielherkenner:

mijn nieuwe blog lees je hier :

Originally posted on Sattva Healing:

De combinatie van planeetstanden, groeiprocessen in bewustzijn en de omgang met andere mensen kunnen af en toe voor pijn zorgen. Pijn, in welke vorm dan ook, kan worden gezien als zware last.

Niet voor niets zijn er veel mensen die daarvoor vluchten in middelengebruik of andere verslavingen. Niemand kan echt genieten van pijn, omdat het een gevoel is die geen prettige associaties oproept.

Veel mensen zijn ook bang voor de diepte van pijn/verdriet. Ik heb regelmatig gehoord dat mensen zeggen ‘ ik wil liever verder, dan mijn pijn verwerken, straks verdrink ik in dit alles ‘ .

Deze mensen hebben niet in de gaten dat ze daardoor stil blijven staan en nooit verder zullen komen in hun emotionele groeiproces doordat ze in de ontkenning van hun ware gevoelens blijven.

Emoties kan men niet echt loslaten totdat deze gevoelens de ruimte hebben gekregen om aangekeken en verwerkt te worden.

Alle gevoelens…

View original 159 more words

Wordt jouw toekomst bepaald door het universum of heb jij er zelf ook invloed op? Hoe kijk jij hiernaar?

Ieder mens krijgt zijn / haar rugzakje vol met conditioneringen en eigenschappen mee in het leven. Deels door de opvoeding, deels door de genen van de voorouders waardoor er door de eeuwen heen nog restantenergie aanwezig kan zijn in je energiesysteem en oude gebruiken/denkpatronen bij je draagt die al lang niet meer van deze tijd hoeven te zijn.

Daardoor kan men situaties aantrekken die in de familiegeschiedenis geschreven zijn. Hoe bewuster men leeft, des te sneller deze patronen doorbroken zullen worden.

Er zijn zoveel instrumenten om deze onbewuste patronen te doorbreken : Familieopstellingen, het opschonen van het DNA dmv meditaties en incantaties, EFT, er zijn zoveel instrumenten te vinden om aan jezelf te werken.

Hoe bepaal jij je eigen toekomst?

1 De eerste vaardigheid die je nodig hebt is het erkennen dat je jezelf / een situatie op een andere manier wilt zien.

2 De tweede vaardigheid is dat je erkent dat jij ook voor een groot deel verantwoordelijk bent voor de situatie zoals deze is in het hier en nu.

3 De derde vaardigheid die je ervoor nodig hebt om te veranderen is de WIL om oude patronen te doorbreken

4 De vierde vaardigheid is weten waar je naartoe wilt, welk doel is wenselijk, wat wil jij bereiken, waar wil jij naar toe?

5 De vijfde vaardigheid is concrete stappen/acties zetten in een plan om dat doel te behalen. Daarin kan je ook helder krijgen welke instrumenten (mensen, boeken,informatie etc) je daarvoor nodig hebt.

6 En de zesde vaardigheid is door lef en door acties het plan in beweging te brengen om die doelen te behalen.

Op deze manier wordt het heel duidelijk waarom er zoveel mensen klagen over hun situatie maar niet durven om hun leven in eigen handen te nemen.

Het kost verantwoordelijkheid, moed, inzet en energie om je toekomst te bepalen en te veranderen.

Een simpel voorbeeld zijn de gemeenteraadsverkiezingen van vorige week : De geluiden van onvrede over het kabinet, de ‘ crisis’ en alles wat er beter kan, gonzen overal in de wandelgangen. Toch zijn er genoeg mensen die wel een verandering willen zien maar stemmen niet als ‘ de ‘  oplossing zien.

Een verandering kan alleen doorgevoerd worden als de geluiden van onvrede (probleemgericht) een concrete vorm krijgen waardoor er een wens zichtbaar wordt.

Door acties te doen die gericht zijn op de wensdoelen, ontstaat er groei naar dat doel.

Daar waar groei is, is er geen achteruitgang, geen ruimte en tijd voor geklaag.

Des te meer ruimte om verdieping in jezelf te ontvangen, meer inzicht en bewustwording in jezelf en daardoor de kwaliteit van je toekomst te veranderen.

Doorbreek je cirkels:

Resoneert deze blog met mensen die jij kent? voel je vrij om het door te sturen of ze in contact met mij te brengen. Heb je opmerkingen, inzichten, wil je delen? Reageren mag!

Ik assisteer mensen om vanuit hart en ziel te leven. Ik faciliteer New Paradigm MDT workshops en geef coaching gesprekken. Wil je meer weten? Voel je vrij om contact met mij op te nemen.

http://www.sattvahealing.nl

Namaste

 

Saraswatie Chandra Manohar

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 227 other followers