Het afgelopen half jaar stond in het teken van innerlijke verdieping.

Niet alleen bij mezelf maar ook bij een ieder om mij heen zag ik dat. In zulke momenten is het tijd om in jezelf te keren en zo min mogelijk prikkels van buitenaf tot je te nemen. Veel mensen ervaren dat ook als storend op dat soort momenten en kunnen dan hun eigen weerstand en gevoelens geprojecteerd zien in de prikkels van buitenaf.

Herken je dit ook bij jezelf?

Innerlijke groei en veranderingen vinden plaats door eerlijk naar jezelf te kijken en open te staan voor groei. Dat zijn vaak de eerste stappen naar bewustwording.Het kost moed en durf om je eigen gedachten onder de loep te nemen. Helemaal als het oude denkpatronen zijn die je (onbewust) soms al jaren (of meerdere levens) met je meedraagt.

Door ervaringen van eerder kan men bijvoorbeeld een beeld gecreëerd hebben die niet helemaal hoeft te kloppen met de realiteit. Vanuit bewust leven is dit een bekend gegeven en als men wil groeien is men bereid om zijn/haar eigen gedachten en gevoelens onder de loep te nemen en te kijken wat de oorzaak is van bijvoorbeeld angst,jaloezie etc.

Voorbij schuld en spijt

Schuld en spijt zijn 2 woorden die zo langzamerhand uit mijn leven zijn verdwenen.

Schuld vraagt om een rechtvaardiging en een ‘dader’ .  Het heeft niets te maken met groei, aangezien groei te maken heeft met verantwoordelijkheid nemen voor jezelf, voor je woorden,gedachten en je daden.

Spijt geeft aan dat er iets is wat ‘ niet goed’ is, wat anders had gemoeten. Berouw, iets wat betekent dat er iets ontstaan is wat er niet had moeten zijn?

Ja, beide woorden kunnen vanuit een andere optiek nog nuttig zijn en bruikbaar. (maar dat is niet waar deze blog over gaat :) ).

Bewust leven gaat voorbij de gedachten van de hokjes van ‘ schuldige / dader/ slachtoffer etc’. Ieder mens heeft in zijn of haar leven keuzes gemaakt die niet helemaal resoneren vanuit gevoel/verstand etc. Toch heb je door deze keuzes iets geleerd,iets meegemaakt,ervaren en/of geleerd. Door dit te beseffen en te weten wat je geleerd hebt van die keuze, van die situatie kan je dat gevoel transformeren naar innerlijke kracht.

Dat is hoe je steeds meer en meer de verdieping in jezelf vindt, naar jezelf toe. Naar datgene wat de echte essentie van je is.

Veel mensen staan zo ver van zichzelf af dat ze gedrag proberen te kopiëren van anderen. Soms om iets gedaan te krijgen of omdat men denkt dat men daar iets mee kan krijgen. Ze hebben niet in de gaten dat een houding aannemen niets zegt over de uitstraling en karakter.

Dat laatste is wat men voelt in verbindingen. Uitstraling en karakter kunnen nooit gekopieerd of nagedaan worden.

Je nieuwe zelf, het heeft te maken met het loslaten van alles wat je vroeger had geleerd en aangenomen, maar wat je ontgroeid bent. Nieuwe Zelf staat in verbinding met je ware essentie: Het besef dat een ieder zijn/haar eigen processen doormaakt dus ook mens is, en aan de andere kant zien wat jou en de ander juist uniek maakt.

Niet iedereen is bereid om naar zichzelf te kijken. Dat is ok. Sommige mensen kiezen ervoor om  voldoening te vinden in eten,slapen en werken. Dat is verder geen probleem. Toch kan het een uitdaging zijn voor mensen die net de weg naar zichzelf vinden, omdat het ontwakingsproces een individueel pad is.

Aan de ene kant kan het betekenen dat er afscheid genomen moet worden van mensen, maar tegelijkertijd vindt men altijd gelijkgestemden en mensen die wel aansluiten en resoneren met de processen die men doorloopt.

Het leven kan heel mooi zijn. Het hangt ervan af vanuit welke bril je kijkt.

Het leven is wat je ervan maakt <3 Namaste

Feedback wat ik kreeg een paar maanden geleden en wat ik nooit zal vergeten:

” Hoi, jij heet Chandra toch? Ik zag je toen en toen in 2006 fietsen vlakbij ggz. Weet je waarom ik dat nog zo goed weet? Het was het moment dat ik bijna voor de trein wou springen. Toen ik je zag wist ik dat het geen goed idee was en heb ik me laten opnemen. Dank je wel namens mij en mijn gezin ”

Daar waar duisternis aanwezig is, wordt er gevraagd om licht. Duisternis wil gezien worden, geheeld. Dat kan alleen door er liefde en aandacht naartoe te brengen.

Gedachten en gevoelens die te maken hebben met zelfdoding en er niet willen zijn, zijn vaak het besef dat er iets veranderen moet omdat het leven, zoals het beleefd wordt niet resoneert met het pad van de ziel.

Het is vaak een omslagperiode in de wereld van een ziel. Toch is het de goddelijke wil en de wil van de persoon om eraan te werken.

Familieleden blijven vaak onthutst achter en nemen onbewust de zwaarte mee die soms generaties lang een schaduw kunnen werpen in het groepsbewustzijn van de families.

Voor hen is deze healing en deze blessing, voor hen die open staan om te ontvangen.

Namaste

heaven in heart

Lijk jij op je vader of op je moeder? Of op beide?

” aartje naar zijn vaartje ” is een uitdrukking die weerspiegelt dat ‘ het kind ‘ het karakter heeft van’ zijn vader ‘. Kinderen zijn naast een ‘ biologische ‘ samensmelting van vader en moeder ook een individuele ziel.

In opvoeding, de normen en waarden op school en in families wordt een kind blootgesteld aan allerlei denkpatronen, gevoelens en verschillende lagen van bewustzijn. Kinderen zijn zich er vaak niet van bewust welke energie ze aanvoelen, maar hebben wel duidelijk verbinding met hun ouders.

Kinderen en de processen van ouders

Kinderen hebben geen emotionele filter en vangen alle prikkels op die ze om zich heen voelen. Zo kunnen kinderen met (bijvoorbeeld) depressieve ouders, sneller gevoelens van somberheid voelen/ beleven.

Kinderen kunnen door het voelen/ervaren van dit soort gevoelens ook aangepast gedrag gaan vertonen ; bijvoorbeeld extra lief willen zijn, met een zacht stemmetje praten, extra ‘ grappig ‘ gaan doen of andere dingen waarvan ze weten dat hun ouders dat fijn vinden.

Onbewust kan er een patroon ontstaan dat het kind in een andere rol stapt, namelijk in de rol van volwassene.

De kindertijd is een tijd normaal gesproken waarin het kind mag spelen, beleven,genieten, ervaren, de tijd dat er geen ‘ later ‘ en ‘ serieus moeten leven ‘ hoeft te zijn. Het kind leert stap voor stap wat het leven inhoudt, hoe het is om te lachen, hoe het is om te huilen, om fijne dingen mee te maken en minder fijne dingen.

Het is fijn als ouders ook echt ouders kunnen zijn en blijven

Het kind is zelf niet verantwoordelijk voor de processen die de ouders meemaken maar voelt zich onbewust wel verantwoordelijk als hij/zij voelt dat papa en/of mama zich niet zo fijn voelt. Ouders hebben dus niet alleen de verantwoordelijkheid om voor materiële en emotionele zekerheid te zorgen t.o.v. henzelf en de kinderen.

Ouders zijn zeker ook verantwoordelijk voor hun eigen processen. Kinderen zijn deels verlengstukken van de ouders, alles waar de ouders zelf geen verantwoordelijkheid voor neemt (of wil nemen) draagt een kind wel uit, vaak zonder dat het kind in de gaten heeft waarom hij / zij zich zo voelt.

Doordat ouders aan hun eigen persoonlijke ontwikkeling werken, wordt er geen extra last op de schouders van de kinderen geplaatst. Op die manier kan het kind makkelijker vanuit zijn/haar eigen ziel ontwikkelen.

Gelukkig zijn er steeds meer ouders die bewust leven, zelf groeien en hun kinderen leren om zich beter te ‘ beschermen ‘ tegen invloeden van buitenaf.

Laat kinderen  kind zijn <3

care

Namaste,

Saraswatie Chandra Manohar

 

 

Heb jij interesse voor de geschiedenis van je voorouders?

Op scholen is het standaard inbegrepen, de lessen over de Vaderlandse geschiedenis. Belangrijke thema’s komen dan aan de orde, zoals politiek, oorlogen, jaartallen en feiten.

Naast de algemene geschiedenis zijn er ook persoonlijke verhalen. Voorouders uit andere landen hebben ook een andere geschiedenis ervaren.

Wat heeft dat eigenlijk met ons te maken? We leven toch in het hier en nu?

Jazeker. In het jaar 2014 kan de geschiedenis niet herschreven worden. Wat gebeurd is, is gebeurd. Aan de andere kant zijn wij allemaal nazaten van onze voorouders.

Voorouders die in hun levens ook een onderdeel van de creatie waren. Hun ervaringen,belevingen en processen zijn opgeslagen in het groepsgeweten wat ook collectieve bewustzijn wordt genoemd.

Door te beseffen welke processen zij hebben ervaren wordt men bewuster van de onbewuste informatie die men meegenomen en ook beleefd kan hebben.

Nazaten dragen vaak hetzelfde dna, waarin ook oude patronen opgeslagen kunnen zijn. Door onbewust te blijven leven, krijgen oude patronen de ruimte om opnieuw plaats te vinden.

 

Bewust worden, oude stukken loslaten

Karaktereigenschappen zijn persoonlijke eigenschappen gekoppeld kunnen zijn aan onze ziel. Gedragspatronen en gedachtenpatronen kunnen ook gekoppeld zijn aan het collectieve bewustzijn : door daar bewust van te worden kan dit getransformeerd worden.

Er zijn zoveel bevolkingsgroepen die eerder in de geschiedenis onderdrukt werden (voorbeeld) door andere landen, als minderwaardig werden gezien. Dit kan onbewust ook effect hebben in levens in het hier en nu.

Nazaten kunnen bijvoorbeeld minderwaardigheidsgevoelens ervaren die gekoppeld zijn aan het gedachtengoed van ‘ toen ‘. Kinderen van nu kunnen gevoelens/gedachten/processen oppikken van de ouders en ze doorleven alsof ze van henzelf zijn.

Door aandacht en ruimte te schenken voor bewustzijn en de geschiedenis, kan het collectieve bewustzijn herkend worden, oude stukken die niet van toepassing zijn, getransformeerd worden en losgelaten worden.

Dat komt ten goede van het collectieve bewustzijn wat in het hier en nu gecreerd en gemanifesteerd wordt <3

 

Ik wens je een hele fijne groei toe! <3

 

Namaste

Saraswatie Chandra Manohar

 

Ik assisteer mensen in bewustzijnsprocessen door middel van zielherkennergesprekken, faciliteer New Paradigm MDT workshops, biedt ontspanningsmassages aan. Resoneert dit met jou, voel je vrij om contact met me op te nemen. Introductiegesprek kan telefonisch en kost niets.

meer informatie : http://www.sattvahealing.nl

Heb jij je wel eens afgevraagd wat je hier op aarde komt doen? En ben jij blij met het leven wat je nu leeft?

Voor een aantal mensen kan het zweverig klinken, maar er zijn veel mensen die deze vraag aan zichzelf hebben gesteld (of dit nog steeds doen). Door dit soort vragen te stellen aan jezelf kom je terecht in een zoektocht.

Een zoektocht naar jezelf, een zoektocht naar het leven zelf, naar kennis en ervaringen van anderen. Hoe zit de wereld eigenlijk in elkaar? Wat is recht en wat is onrecht en hoe kan het dat beide onderdelen op aarde kunnen en mogen bestaan?

Dit soort vragen komen vaak voor bij spirituele zoekers en mensen die stap voor stap de keuze maken om vanuit meer bewustzijn te leven.

Spiritualiteit als vluchtmechanisme:

Interesse in de wereld die niet voor onze ogen zichtbaar is, kan ook als een vluchtmechanisme gebruikt worden om verantwoordelijkheden in het leven hier te ontlopen. Dat geldt natuurlijk voor allerlei andere instrumenten en middelen.

Het gevaar van vluchten (in welke vorm dan ook) betekent tegelijkertijd stilstand van je eigen groeiproces in zijn totaliteit.

Om tot volledige groei te komen, in lichaam,geest en ziel, is het belangrijk om volledige verantwoordelijkheid te nemen voor alle gebieden.

Verantwoordelijkheid nemen om vrijheid te ervaren?

Vrijheid ervaren in jezelf, ieder mens wil dat. Leven vanuit vrijheid, liefde , ervaren en doen wat jij zelf wilt. Om die vrijheid te mogen ervaren, is het wel belangrijk dat je tegelijkertijd ook verantwoordelijkheid neemt voor datgene wat er nodig is om die vrijheid te ervaren.

Vrijheid om te wonen in een mooi huis? Dan is het wel de bedoeling dat je voor de middelen zorgt om ook verantwoordelijkheid te nemen voor de kosten die dat met zich meebrengt.

Innerlijke vrijheid voelen en ervaren? verantwoordelijkheid nemen voor je gevoelens en emoties en deze serieus nemen. Zoveel mensen zijn geneigd om dit weg te stoppen door middel van afleidingsmechanismen en/of middelengebruik.

Persoonlijke groei willen doormaken? Tijd en aandacht schenken aan jezelf, cursussen, leermomenten via boeken/films etc.

Wil je iets bereiken dan is het ook belangrijk om verantwoordelijkheid te nemen voor jezelf en ook zuiver naar jezelf en je gedrag te willen kijken en het te veranderen als je ziet dat het ook anders kan.

Verantwoordelijkheid nemen voor de wereld om je heen

Jouw plaats in de wereld is een unieke plaats die JIJ alleen kan vervullen met jouw unieke blauwdruk en energie. Veel mensen hebben dat niet in de gaten en zijn geneigd om binnen een systeem te willen ‘ horen ‘ terwijl hun eigen licht veel beter schijnt vanuit de unieke kracht  <3

Veel lichtwerkers en veel zielen die vanuit hun hart leven, zijn geneigd om onbewust mensen op hun pad te ontmoeten die het soms makkelijker vinden om de verantwoordelijkheid die ze zelf hebben voor hun eigen leven, op de ander af te schuiven.

Dienen van de wereld betekent in geen geval kruipen voor een ander die zelf weigert stappen te zetten op zijn/haar eigen pad.

De wereld wordt wel een stukje mooier als mensen bewuster leven, in de natuur waar er achteloos troep wordt gegooid, bijvoorbeeld netjes in de prullebak te deponeren (ook al is het niet van jezelf). Een handje toesteken terwijl je ziet dat een ander aan het worstelen is op dat moment zelf.

Onbaatzuchtig handelen  maakt de wereld een stukje mooier.

Ieder mens kan dat op zijn/haar eigen manier. Wat de ene persoon heel goed kan, kan een aanvulling zijn op datgene waar een ander sterker in is.

Het leven is een speeltuin, leer, speel, geniet en wees lief voor elkaar!

Ik wens je een hele fijne groei toe <3 namaste

” Hij is als een broer voor me ,”  zij als een zuster ‘ , hoe vaak heb jij deze zinnen voorbij horen komen?

Diepgaande banden met andere personen die geen familie hoeven te zijn. Het gevoel hebben dat je elkaar al jaren kent terwijl je elkaar ” net ”  een aantal keren hebt ontmoet. Ieder mens kent deze gevoelens wel, deze ‘ herkenning ‘ van een ziel uit dezelfde zielengroep.

Het gevoel van deze soorten banden op zielnivo dragen bij aan de groei van een ieder. Juist door zo een diepgaande herkenning en verbinding vanuit het hart, ontstaan daardoor mogelijkheden om elkaar ‘ te groeien’ in bepaalde processen. Door gesprekken aan te gaan bijvoorbeeld, elkaar in een bepaalde periode van elkaars leven te ontmoeten waarin er bepaalde processen vergelijkbaar zijn.

Sommige zielen ontmoeten we in meerdere levens, maar in verschillende ‘ rollen ‘.Een vriendin in dit leven, kan bij wijze van spreken in een ander leven een kind van je zijn geweest. Een broer in dit leven , kan in een vorig leven je vader zijn geweest etc.

Ook al is het meestal niet duidelijk voor mensen waardoor de diepte en de herkenning van dit soort zielscontacten is, feit is dat ieder mens wel iemand in zijn/haar leven heeft waarbij dat sterke gevoel van verbondenheid aanwezig is.

Ieder mens die we op ons pad ontmoeten, kan een leraar voor ons zijn. Dit hoeft niet altijd te betekenen dat het leuke lessen zijn. Soms kan een ‘ vriend ‘ , zijn/haar rug toekeren waardoor we (bijvoorbeeld) kunnen leren dat oprechtheid niet perse wederzijds hoeft te zijn.

Soms komt men erachter dat een liefdesrelatie alleen maar gebaseerd was op het ondersteunen en het helpen van een ander, een uitnodiging om te leren ‘ nee ‘ te zeggen tegen een ongezonde band.

Opvallend :

Vanaf 2012 zijn er veel mensen die zich los hebben gemaakt van ‘ oude ‘ banden die niet meer resoneren..Het is me ook opgevallen dat er vorig jaar september / oktober veel tweelingzielen / tweelingstralen en andere zielsverwanten de weg naar elkaar hebben gevonden. Prachtig om dit zo veel om me heen te zien en te merken en te zien dat deze verbindingen voor zo een diepgaande groei en transformatie zorgen, bij een ieder.

Deze banden zijn zo intens dat het grote veranderingen teweegbrengt in ieders leven.  Oude pijn dat geheeld mag worden doordat men vanuit onvoorwaardelijke liefde spiegelt, laat kijken en transformeren. Dit kost tijd, vertrouwen, geduld maar vooral een open hart en de bereidwilligheid om elkaar te assisteren.

Naast het helen van oude pijn brengt het mensen ook uit het hoofd/denken energie (vissentijdperk) en meer naar het hart en in hun eigen kracht (nieuwetijdsenergie). En dat is prachtig, zoveel zielen te zien die middels dit soort sociale verbindingen en de wil om naar zichzelf te kijken naar zichzelf toegroeien!

Ik wens je liefde <3 en een fijne groei !

 

Namaste

Hoe wil jij dat jouw leven eruit ziet?

Veel mensen zijn gewend om het leven te leven zoals het naar hen toekomt. Het is waar dat er gebeurtenissen plaatsvinden waar men niet bewust voor gekozen heeft.

Door de ‘ harde schijf ‘ (onbewuste ) die gekoppeld is aan eerdere ervaringen van de ziel, kunnen sommige situaties zich in meer generaties herhalen.

Het is ook niet voor niets dat bijvoorbeeld slachtoffers van misbruik, in een andere levensfase daders kunnen worden.

Vanuit psychologisch oogpunt heel logisch: Datgene wat je ‘ gewend ‘ bent en kent, is datgene wat zich in de realiteit kan blijven herhalen.

Het is makkelijk om te blijven kijken naar de ander, de ander te vooroordelen en daardoor gevangen te blijven in een patroon die nergens naartoe gaat.

Gelukkig worden veel mensen wakker en ontgroeien hun pijnen en situaties uit hun verleden. Dat brengt zoveel healing tot stand dat er daardoor een nieuwe realiteit ontstaat.

Niet iedereen kan met veranderingsprocessen van de ander omgaan. Ieder mens groeit op zijn / haar eigen tempo.

Dit kan een grote uitdaging zijn op het gebied van relaties. Want, wat nou als de ene ziel 4 stappen verder gaat lopen dan de ziel van de ander?

Is het dan de bedoeling om zelf stil te blijven staan of een stap terug te doen zodat de ander mee kan leren lopen?

Het is aan de ene kant een logische stap om die keuze te willen maken. Niemand wil de andere persoon ‘ achterlaten’ .

Ik noemde in mijn vorige blog : http://sattvahealingzielherkenner.wordpress.com/2014/05/18/wie-en-wat-laat-jij-toe-op-jouw-eigen-pad/ Dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn / haar eigen pad.

Op het gebied van relaties (waarbij 2 paden samen lopen) zijn er verbindingen met de energie van jou en van de ander.

Het kan nooit de bedoeling zijn dat men verantwoordelijkheden overneemt die in de rugzak zitten van een ander .

Dit kan best lastig zijn. Mensen zijn sociale wezens en willen er voor de ander zijn. Wat nou als er (bijvoorbeeld) een persoon in je leven is die vertelt over de structurele mishandeling die hij / zij ervaart?

Het is mens eigen om de ander te willen steunen, praktische tips te geven en/of zelf een handje toe te steken binnen de mogelijkheden die de ander hem / haar geeft.

Macht over jezelf betekent ook verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven.

Mensen krijgen bepaalde situaties op hun pad om daar lessen uit te leren. Door hun ervaringen te delen, inzichten te krijgen in hunzelf en hun grenzen ontstaat er bewustwording.

Door bewust te leven komt men ook heel vaak tot het besef dat men zich (bijvoorbeeld) klein heeft laten houden door bepaalde gedachten en gevoelens van eerder.

Hoe bewuster men leeft, des te sneller vinden de veranderingen op zielniveau plaats. het vraagt om volledig eerlijk naar jezelf te kijken en te voelen,te erkennen dat een minder fijne situatie ook deels te maken kan hebben met je eigen houding / gedrag.

Als je weet wat je wilt en hoe je dat wilt, geef je niemand buiten jezelf de macht over je eigen leven.

Er zijn ook mensen op de wereld die macht inzetten voor eigen gewin en belang. Dit zijn mensen die vanuit onzuivere motieven handelen, deels gekoppeld vanuit controle en angst.

De reden waarom ook deze energie zich op aarde manifesteert is om mensen meer en meer te laten groeien zodat ze vanuit hun ware zelf en innerlijke kracht ” Ja! ” zeggen tegen dagene wat met hen resoneert en ” Nee” tegen datgene wat niet resoneert in hun leven.

Door keuzes te maken wordt het levenspad voorzien van de de gevolgen van die keuzes. Dit kunnen ervaringen zijn die nog geleerd moeten worden, mensen die op je pad verdwijnen of juist verschijnen. Gevolgen kunnen ook andere woon en werkmogelijkheden zijn.

Het leven is wat jij ervan maakt!

En dit is wat wereldwijd gaande is. Aan de ene kant een heel mooi proces omdat alles ten goede verandert. Aan de andere kant kan dit ‘ chaotisch ‘ lijken omdat oude structuren afbrokkelen.

Ik wens je een fijne groei en liefde <3 Namaste

This slideshow requires JavaScript.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 249 other followers